Přijímací řízení

Odkaz na webové stránky MŠMT

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Odkaz na atlas školství

http://www.atlasskolstvi.cz/a8713-

Elektronická verze brožury Atlas školství 2020

https://www.atlasskolstvi.cz/a8713-.

 

 

    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.