Spolupracující organizace

MĚÚ ZBIROH

Spolupráce s MěÚ ve Zbiroze s naší základní školou probíhá úspěšně ve třech rovinách:

  • stavební odbor se postaral o úpravu chodníku, příjezdové a odjezdové cesty od školy
  • zástupci MěÚ se pravidelně zúčastňují akcí programu EKOŠKOLY
  • MěÚ poskytne finanční příspěvek na přátelské setkání a navázání spolupráce s německou  Franz-Xaver-von Schönwerth-Realschule Amberg.

Spolupráce s Mateřskou školou Zbiroh

Předškoláci navštěvují základní školu, aby se seznámili se školním prostředím a učitelkami prvních tříd. Prvňáčci se jim pochlubí, co se už naučili. Žáci mateřské školy jsou zváni na Svátek dýní a na návštěvu v chovatelském kroužku.

Vypracovaly Jaroslava Hroudová, Jindřiška Keszegová


ZUŠ

Spolupráce spočívá v hodnocení výtvarných soutěží, zapůjčování hudebního sálu, výzdobě chodeb výtvarnými pracemi žáků ZUŠ a přípravě školního plesu, který pořádáme ve vzájemném partnerství se sdružením rodičů při ZŠ.


MATEŘSKÉ CENTRUM

Spolupráce s Mateřským centrem "Zbirožský kvítek"

Základní škola Zbiroh navázala spolupráci s Mateřským centrem Zbirožský kvítek ve školním roce 2009/2010. MC spoluprací podpořilo úspěšný projekt "Zahrada pro všechny, všichni pro zahradu". Maminky s dětmi z MC mohou využívat při svých aktivitách naši rozlehlou školní zahradu se všemi umístěnými naučnými i herními prvky.


HASIČI

ZŠ Zbiroh velice dobře spolupracuje s místním Sborem dobrovolných hasičů.  Již druhý rok se účastnili projektu „Den zdraví“, kde žákům školy názorně předváděli výjezdovou techniku doprovázenou odborným výkladem. Žáci si upevnili znalosti,  jak pomoci zraněnému člověku, či jak se zachovat při dopravní nehodě a požáru.  

TRANS HOSPITAL , soukromá záchranná služba, BULÍČEK – Řevnice dětem umožnila nahlédnout do záchranářského vozu a odborní záchranáři poučili žáky, jak se mají starat o své zdraví, jak pomoci zraněnému kamarádovi v nouzi. 

Velmi dobrá spolupráce je také s Hasičským záchranným sborem, který sídlí v objektu zámeckého parku na Švabíně. Ve zdejší Expozici požární ochrany si děti mohou prohlédnout mnohá historická hasičská vozidla nejen z ČR. Zároveň jsou zde vystaveny obrázky žáků z výtvarných soutěží s  hasičskou tématikou.

I letos se moc těšíme na připravované akce a na nové zážitky.

 

    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.