ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ

S platností od 1. 1. 2017 dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokračovat ve čtení

KAVÁRNA PRO RODIČE

 ŠIKANA VE ŠKOLE

Je to šikana x není to šikana?

Zkusíme pochopit zdánlivě paradoxní chování ostrakizovaných a šikanovaných.

- v úterý 29. listopadu od 16.30 v učebně IV. A

Pokračovat ve čtení

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky se konají dne 15.11.2016 od 16.30 hod. v budově základní školy

    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.