Zápis - přihlášení k osobní návštěvě

Přihlášení k osobní návštěvě zákonného zástupce k zápisu k povinné školní docházce dítěte

Jednoduchý postup – viz níže

můžete volit dopolední nebo odpolední termín, v návodu uvádím verzi v češtině, v závorce verzi v angličtině (záleží na prohlížeči):

  • Po otevření odkazu klikněte na „Zobrazení možnosti“ (Yes)
  • Zadejte „jméno a příjmení“ (Enter yuor name) zákonného zástupce
  • Vyberte si čas, kdy můžete přijít k zápisu
  • Dejte „Odeslat“ (Send)

https://doodle.com/poll/4epmbytp7uceveeh

    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.