Zápis do 1. ročníků

Oznámení – zápis do 1. ročníků ZŠ

 

Zákonný zástupce dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok (dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zápis do Základní školy J. V. Sládka Zbiroh se koná 3. dubna 2020 od 13 do 17 hodin. Podrobnější informace budou vyvěšeny včas na úřední desce ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, p. o. a webu ZŠ www.zszbiroh.cz.

Mgr. Květuše Horáková, ředitelka školy

nejnovější

Poslední soubory

    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.