Plán na listopad 2019

1. 11. exkurze do chráněné dílny Lemniskáta – VI. B    

                            
1.11. Projektový den v Techmánii (OP VVV Šablony II.) – 3. ročník                     
4. 11. Plzeňské podzemí – exkurze – 8. ročník                                                        
7.11. „Světový den EKOŠKOL“ – odpolední disco                                     
7. 11. divadelní představení Alfa Plzeň – 1. ročník                                      
13. 11. Světový den laskavosti                                                                                 
19. 11.             v 13:00 hod. čtvrtletní porada
             v 16:30 hod. třídní schůzky SR při ZŠ -
21. 11. beseda se zástupci Úřadu práce – 9. ročník 2. – 3. vyuč. hodinu   
22. 11. Den otevřených dveří - SŠ Jeřabinova ul, Rokycany - pro 9. roč.    
26. 11. okresní kolo ve florbalu (dívky - 8.-9. roč.)                                     
27. 11. okresní kolo ve florbalu (hoši –8.- 9. roč.)                                       
28. 11. okresní kolo ve florbalu (hoši –6.- 7. roč.)                                       
29. 11. okresní kolo ve florbalu (dívky - 6.-7. roč.)                                     
27. 11. divadelní představení Alfa Plzeň – II. A                                          
29. 11. „Den s dopravní výchovou“ 3. – 4. ročník                             

    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.