Evaluační dotazník MAP II

Dotazníky jsou směrovány na cílovou skupinu „Rodiče“. Dotazník je přístupný on-line prostřednictvím Google formulářů a slouží opět jako podklad pro aktualizaci Analytické části MAP (celková revize územní strategie po 24 měsících) – viz odkaz.

 

Dotazník pro rodiče: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEk79ulh2hZukhDC7vcLN-_kIPwYTv00YW6kL3233X0KFvKA/viewform

Termín pro sběr výstupů je stanoven do 31. 12. 2019.

Prosíme rodiče o chvilku věnovanou tomuto dotazníku, jelikož žáci naší školy a pedagogové čerpali a dále čerpají z projektů MAP II.

Děkujeme za ochotu.

Za MAP II koordinátor/zástupce za školu

Mgr. Květuše Horáková, ředitelka školy

nejnovější

Poslední soubory

    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.