Partnerská škola

 

Od 3.6.2011 má naše škola partnerskou školu v bavorském Ambergu. Je to reálná škola Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule. Tato škola má cca 1000 žáků , ve věku 11-16 let.

Oficiálně partnerství začalo 3.6.2011, a to podpisem „Dohody o partnerství“ mezi oběma školami. Podpis dohody byl velmi slavnostním aktem. Partnerství obou škol stvrdili svým podpisem ředitelka Květa Horáková a ředitel Lothar Pörsch.

Spojily se dvě úspěšné školy, jedna s titulem MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÁ ŠKOLA a druhá nosí titul ŠKOLA S KURÁŽÍ – ŠKOLA PROTI RASISMU.

  

První cesta do Zbiroha....

….se uskutečnila v říjnu téhož roku (2011). Své kolegy, školu i Zbiroh přijelo poznat 37 vyučujících z amberské školy.

Pro německé kolegy jsme měli připravený zajímavý program. Prvním bodem byla prohlídka naší školy, na jejímž konci amberští zhodnotili naši školu jako velmi pestrou , technicky dobře vybavenou s krásným výhledem do okolí.  Následovalo neformální setkání, jehož se účastnil i starosta města Zbiroh Jiří Pražský. Naši noví přátelé byli ohromeni srdečností a pohostinností, se kterou se u nás setkali. Vrcholem jejich první návštěvy ve Zbiroze byla prohlídka zámku Zbiroh.

Pozvání do Ambergu

Pozvání přišlo ještě během pobytu našich kolegů ve Zbiroze. V květnu 2012 se náš pedagogický sbor vypravil do Ambergu. Naše návštěva proběhla v den slavnosti KIRWA. Tato slavnost otevírá každoročně dveře nejen svým učitelům a žákům, ale i jejich rodinám a přátelům. Smyslem akce je upevnit a posílit povědomí o bavorských tradicích (písně, tance, tradiční pokrmy i oděvy – Dirndl/Lederhose).

Po předání darů, mezi nimiž nechyběla v první řadě česká vlajka, následovalo setkání s učiteli, které probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Následující den jsme byli přijati starostou Ambergu Michaelem Czernym, prohlédli si starobylou radnici i centrum města.

Dvanáct odvážných

Dvanáct odvážných, to jsou Matěj, Jakub, Aneta, Klára, Adam, Bára, Sandra, Viktorie, Nilola, Markéta T., Michaela a Markéta S. Holky a kluci z osmých a devátých tříd. Byli první, kteří se z řad žactva naší školy odhodlali vyjet za poznáním...Cesta vlakem

připomínala spíše prázdninovou výpravu než „delegaci“. 13.-15. 6.2012 byly tři dny, na které těchto dvanáct dětí jistě nezapomene.

Přijetí bylo opravdu přátelské a velkorysé zároveň. Po nesmělém seznámení zamířili noví partneři do muzea vzduchu ( Luftmuzeum), kde shlédli zajímavou, moderní expozici. Během těchto tří dnů naši žáci prověřili jak znalosti němčiny, tak angličtiny. Zažili i trochu dobrodružství v přírodním zábavním areálu Monte Kaolino. Tak jako zbirožští učitelé byli i žáci přijati starostou města, s více jak 40 000 obyvateli. Své kamarádské vztahy upevnili při slavnostním večeru s diskotékou, jehož se účastnili i členové hostitelsých rodin. Program byl bohatý a pestrý, domů se odjíždělo těžce.

Do Zbiroha o 3 více

13.-15.března 2013 přijelo do Zbiroha ne dvanáct, ale hned 15 německých žáků, kteří opětovali návštěvu v Ambergu. Někteří z nich se učí český jazyk, který si vybrali z několika dalších volitelných předmětů. Doprovod jim dělali Simona Weissová (učitelka českého jazyka) a Werner Müller (učitel matematiky a fyziky). Oba dva mají vztah k naší zemi, oba mluví česky.

I my jsme nepodcenili přípravy očekávané návštěvy a pro své hosty jsme připravili tři dny plné zábavy, poznání a kamarádství. Starosta Zbiroha Jiří Pražský přivítal hosty z Německa i se svými českými partnery na radnici, krátce je seznámil s historií i současností našeho města a věnoval jim kromě upomínkových darů ještě návštěvu zámku Zbiroh.Učitelky, kuchařky ZŠ a maminky z hostitelských rodin připravily velkolepý večer s diskotékou. Rytmy taneční hudby zvedly ze židlí nejen náctileté tanečnice a tanečníky. Druhý den návštěvy jsme naše hosty seznámili s naším hlavním městem Prahou. Pojmy jako Petřín, Pražský hrad, Karlův most, orloj nebo Václavské náměstí už pro ně nebudou neznámé. Zpáteční cesta vlakem byla velmi hlučná, dojmy z hlavního města byly silné...Domů odjížděly děti nejen s novými zážitky, ale i se svými výtvory, které si stihly vyrobit během posledního dne návštěvy. Rámeček na společnou fotografii a šperky z hmoty Fimo a smaltu.

Pro některé to není návštěva poslední, upřímnost nově navázaných přátelství potvrzují i plány na společné prožití letních prázdnin.

Proč vlasně partnerská škola?

Smyslem partnerství je pro naše žáky kromě možnosti zdokonalovat jazykové znalosti, také příležitost poznat jinou kulturu, získat nové životní zkušenosti a hlavně objevit v sobě odvahu a chuť poznávat svět.

 

Pro zbirožské děti byl květen ve znamení přátelství 

 

Po roce se další děti ze zbirožské ZŠ setkaly se svými partnery z partnerské školy v Amberku.

Na počátku května se vydalo 10 děvčat a jeden hoch poprvé do Amberku, aby se setkali se svými kamarády, se kterými si již několik měsíců dopisovali.

Cestovalo se vlakem. Na amberském nádraží již čekala paní učitelka Simona Weissová, která nás doprovodila až do školy. Poté, co jsme byli přivíátáni ředitelem školy panem Mathiasem Schallem a jeho zástupcem Michaelem Brunnerem, se děti začaly více poznávat při zajímavých hrách. Odpoledne jsme pak společně šli poznat město Amberk. Začali jsme radnicí, kterou jsme tentokrát prošli doslova od sklepa až po půdu, kde jsme například viděli, jak funguje systém výměny vlajek. Po hodinové prohlídce jsme byli již poměrně unaveni, a tak jsme přivítali projížďku vyhlídkovýn člunem po řece Vils, která protéká městem Amberk. Ta byla darem hostitelského města. Prohlídku města jsme zakončili v relaxační zóně města, na tzv. „Pirátském hřišti“. Zde si děti převzali rodiče z hostitelských rodin a po vyzvednutí zavazadel ve škole si své mladé hosty odvezli domů. Večer jsme se zase všichni setkali v prostorách partnerské školy, kde jsme shlédli tradiční divadelní představení, které nastudovali žáci školy, kteří navštěvují divadelní kroužek.

Druhý den jsme se vypravili na celodenní výlet do města Regensburk. Našimi průvodci byli paní učitelka Weissová, která učí již dlouhá léta v amberské škole český jazyk a pan učitel Werner Müller, který již naši zbirožskou školu zná téměř důvěrně, protože ji měl možnost už dvakrát navštívit. Po Dunaji, který Amberkem protéká jsme připluli až do místa, nad kterým se vypíná slavná Wallhalla. Wallhalla má podobu starého antického chrámu, ve kterém jsou uloženy busty známých německých osobností, či osobností s Německem spjatých, které se svými činy či prací proslavily nejen v Německu, ale i ve zbytku světa a německý národ si jich váží. Jako například Albert Einstein, Johann Wolfgang Goethe, ale také třeba i Kateřina II., ruská carevna. Návštěva Wallhally byla pro děti silným zážitkem, už proto, že musely vyšlapat 482 schodů. :-D Po návratu do centra města děti dostaly vytoužený rozchod a společně se vydaly prozkoumat obchodní sít města....Večer strávily v rodinách.

Poslední den návštěvy, pátek, jsme strávili opět ve škole. Paní učitelka Weissová připravila spolu se svými kolegy zajímavý program, takže se nikdo nenudil. První dvě hodiny probíhalo česko-německé vyučování a hodina fyziky. Jedna skupina se vzájemně zdokonalovala v obou jazycích a druhá experimentovala. Při několika pokusech jsme pozorovali princip vakua a také, co dokáže elektrostatický náboj. Překvapivě jsme k několika z těchto pokusů potřebovali i sladký zákusek „indián“. V dalších hodinách se děti snažily výtvarně vyjádřit, co během třech dnů v Amberku zažily. Vrcholem pátečního vyučování byla společná příprava oběda ve cvičné školní kuchyňce. Vůně pizzi se linula i do dalších prostor školy. Před školou jsme se rozloučili a s naší průvodkyní, paní Weissovou jsme se vydali na nádraží a pak už sami zpět domů. Věděli jsme ale, že se brzy uvidíme.

Ve středu 21. května se hostitelskou školou stala naše škola ve Zbiroze. Německé dívky, které přijely, byly u nás až na jednu výjimku poprvé. Po prohlídce školy a společném obědě ve školní jídelně, který pro nás připravily naše šikovné kuchařky, jsme se vydali na téměř „horský“ výstup. Zbirožský zámek se vyrovnal Wallhale, jak fyzickým vyčerpáním, tak tím, co skrýval. Poskytl stručný a názorný průřez českou historií. Cesta z kopce, zpátky ke škole, byla rychlá. V 17:30h jsme zahájili párty. Sešli se rodiče z hostitelských rodin, vyučující a hlavně ti, pro které jsme to všechno podnikli, děti. Děti, vlastně to bylo 18 slečen a jeden odvážný mladý muž. Přidali se ale i ostatní žáci naší školy, takže párty s diskotékou mohla začít. Dobroty a laskominy, které jsme společně dali dohromady lákaly nejen vůní, ale jak jsme brzy zjistili i svou chutí. Krásná květinová výzdoba stolů, která byla darem paní Skalkové ze zahradnictví ve Zbiroze byla známou „třešničkou na dortu“. DJ Adam Pliml, žák VII.B, se zdatně chopil svého mixážního pultu a přilákal na provizorní taneční parket ve školní jídelně náctileté, ale i xx-leté tanečnice a tanečníky.

Ve čtvrtek nás čekala další cesta vlakem. Tentokrát do stověžaté Prahy. Nejdříve jsme zdolali metro a jeho spletité tunely, chodby a jezdící schody. Další, tentokrát Zámecké schody, jsme se snažili téměř vyběhnout. Pražský hrad, Nerudova ulice, Karlův most, to vše jsou pro nás Čechy známé pojmy. Chtěli jsme, aby i děti z Amberku poznaly to nejkrásnější z naší země. Vlatava a další plavba lodí. Ale ne jen tak ledajaká. Pravý český vodník Jakoubek nás na palubě seznamoval s tajemstvím, které se skrývalo pod vodou. Dozvěděli jsme se o různých vodnických rodech a místech, kde se další vodníci zdržují. Staroměstské náměstí, Orloj a Václavské náměstí. K tomu vedro a bolavé nohy. Chtělo to nějakou odměnu, A tou byl pro všechny zúčastněné rozchod. Počet naplněných tašek před odjezdem z Prahy naznačoval, že spokojenost výletníků je velká.

Poslední den ve Zbiroze byl plný kreativity a poznání. Výroba zdobeného rámečku na společnou fotku, kterou vedla báječná paní vychovatelka Iveta Jirásková a šperkařská dílnička pod mým vedením ( Radka Rédlová) pozitivně naladily všechny hned první dvě hodiny. Ředitelka ZŠ Zbiroh, paní Květuše Horáková, věnovala jménem celé školy dívkám z Německa i jejich doprovodu jako dar účast na společné akci naší ZŠ, přehlídku dravých ptáků. Dívky z Německa se s něčím podobným setkaly poprvé, a tak je ukázka dravců i poutavé vyprávění, které bylo tlumočeno, zaujalo. Po obědě se Celina, Antonia, Elisabeth, Melanie, Verena, Katja, Steffi a Martha rozloučily se Zbirohem. Lázeňské oplatky, kofola, české rohlíky a pomazánkové máslo se staly symbolem Čech a v nákupních taškách putovaly do autobusu, který řídil vtipný řidič Leo. Objetí a ujišťování o společných plánech během letních prázdnin bylo to poslední, co spolu všichni, kteří se zapojili do partnerského výměnného programu, sdíleli. Martina, Tereza H., Daniela, Eva, Adéla, Michaela, Tereza T., Světlana a Kryštof zvládli bravurně svou hostitelskou roli a hodnotili 6 společně strávených dnů jako velkou životní zkušenost, která jim přinesla spoustu nových zjištění i o nich samotných.

Bc. Radka Rédlová

(učitelka Nj na ZŠ Zbiroh a koordinátorka partnerství Zbiroh - Amberk)

 

 

Partner - Lesy ČR Partner - TEREZAPartner - SEVERPartner - TOYOTA Fund for EuropePartner - Toyota ČRPartner - Plzeňský krajPartner - Nadace partnerstvíPartner - Lemonade
Partner - EkoškolaPartner - svetovinaPartner - Evropský sociální fondPartner - Evropská uniePartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovyPartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.Logo UčíTelka
obedy pro deti