Výsledky viz. výroční zpráva    
Firma Laktea, o.p.s. z Jesenice u Prahy obnovila se ZŠ Zbiroh“ Dohodu o provedení práce“, která spočívá v tom, že naše škola může i nadále prodávat dotované školní mléko a mléčné výrobky firmy Madeta. Ve stanovených termínech mají žáci 1. - 5. třídy právo dostávat zdarma 1x za 14 dní…
Od 3.6.2011 má naše škola partnerskou školu v bavorském Ambergu. Je to reálná škola Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule. Tato škola má cca 1000 žáků , ve věku 11-16 let. Oficiálně partnerství začalo 3.6.2011, a to podpisem „Dohody o partnerství“ mezi oběma školami. Podpis dohody byl velmi slavnostním aktem. Partnerství obou škol stvrdili svým…
    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.