Společně bezpečně

ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, okres Rokycany, příspěvková organizace je zapojena do grantového programu Na zelenou, který spravuje Nadace Partnerství. Cílem Na zelenou je zlepšit bezpečnost dětí na cestě do školy a motivovat je k zájmu o veřejné záležitosti.

Cíl projektu:

V okolí Základní školy J. V. Sládka Zbiroh v minulosti proběhly dvě dílčí akce ke zlepšení dopravní situace v okolí školy. Bohužel tyto akce byly opravdu jen dílčí a proběhly bez spoluúčasti žáků, učitelů i rodičů. 
Realizací tohoto projektu se zásadně změní postavení žáků, učitelů a rodičů při jednání o zvýšení dopravní bezpečnosti dětí v okolí školy. Díky spolupráci žáků s dopravním projektantem se z žáků stanou solidní partneři, kteří vnesou do diskuze o dané problematice renomovaný vklad.
Zlepší se dopravní bezpečnost s ohledem na názor žáků a rodičů v okolí školy a na cestě do školy nejen žáků základní školy, ale i žáků mateřské školy.
Dojde k optimalizaci provozu autobusových zastávek v okolí školy.
Omezí se nebezpečné zastavování a parkování v těsné blízkosti vchodu do školy, nalezením vhodných parkovacích míst v okolí školy.
Díky zlepšené informovanosti o dopravní bezpečnosti v okolí školy a instalací stojanů na kola, se zvýší počet dětí dopravujících se do školy pěšky a na kole, tím se zlepší i kvalita ovzduší v okolí školy.

Nadace Partnerstvípomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.www.nadacepartnerstvi.cz

stav pred realizaci projektu

bio jde stoly

Partner - Lesy ČR Partner - TEREZAPartner - SEVERPartner - TOYOTA Fund for EuropePartner - Toyota ČRPartner - Plzeňský krajPartner - Nadace partnerstvíPartner - Lemonade
Partner - EkoškolaPartner - svetovinaPartner - Evropský sociální fondPartner - Evropská uniePartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovyPartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.Logo UčíTelka
obedy pro deti