Škola pro život

"Bioinformační centrum jde občanům naproti"

Žáci Ekoškoly ZŠ Zbiroh v tomto školním roce úspěšně pracují v projektech podpořených v programu Škola pro udržitelný život "Zahrada pro všechny-všichni pro zahradu" a "Bioinformační centrum". Při zjišťování informací o biopotravinách zjistili, že se překvapivě hodně lidí biopotravinám vyhýbá, protože "zrní nejí". Hlavním cílem projektu "Bioinformační centrum jde občanům naproti" je tedy jít za občany (protože ne všichni za námi do školy přijdou) a otevřít stánek Bioinformačního centra ZŠ Zbiroh i na farmářských trzích (díky projektu Bioinformační centrum, nabídl MěÚ žákům možnost spoluorganizovat od srpna 1x měsíčně farmářské trhy). Žáci mají zájem vybavit naučnou část biozahrady stoly s lavicemi a Bioinformační centrum za pěkného počasí otevřít přímo na školním pozemku v blízkosti bylinkové spirály, permakultury a na žádost mateřského centra tam organizovat i přednášky s BIO a EKO tematikou. Tím se také výrazně rozšíří možnosti využití zahrady pro žáky, školní družinu, mateřské centrum, ochránce přírody i skautské oddíly. Žáci tím prohloubí již navázanou spolupráci s místními partnery, kteří jim pomáhají s péčí o biozahradu i nově navázané kontakty s Bioinstitutem a MUDr. Šutou.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, Střediska ekologické výchovy SEVER, SFŽP ČR, MŽP a společnosti Toyota Motor Czech spol. s r. o.

Projekt byl podpořen částkou 50 000,-

Bližší informace získáte na www.skolaprozivot.cz

stav pred realizaci projektu

bio jde stoly

Partner - Lesy ČR Partner - TEREZAPartner - SEVERPartner - TOYOTA Fund for EuropePartner - Toyota ČRPartner - Plzeňský krajPartner - Nadace partnerstvíPartner - Lemonade
Partner - EkoškolaPartner - svetovinaPartner - Evropský sociální fondPartner - Evropská uniePartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovyPartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.Logo UčíTelka
obedy pro deti