Bioinformační centrum

Hlavním cílem projektu "Bioinformační centrum" je navázat spolupráci s ekologickými zemědělci a výrobci biopotravin v okolí a otevřít pro širokou veřejnost ve Zbirohu centrum s knihovnou zaměřenou na BIO a EKO problematiku, ve kterém se všichni občané seznámí se zásadami udržitelného rozvoje nejen zahrady.

Žáci mají zájem v našem Bioinformačním centru spoluobčanům pomáhat nejen radou a jimi zjištěnými a vytištěnými informacemi, ale i možností vypůjčení publikací z naší nové knihovny a ochutnávkou vypěstovaných a upravených biopotravin z naší biozahrady. Prohloubí tím již navázanou spolupráci s místními partnery, kteří jim pomáhají s péčí o biozahradu. Hlavní výstupy:

- výroba a rozdávání 10 druhů informačních letáků:

Adresář prodejen biopotravin v našem okolí

Adresář ekologických zemědělců v našem okolí

Deset důvodů proč kupovat BIO!

Značky biopotravin, ekologických výrobků, Fair-Traid

Co to je ekologické zemědělství?

Co to je PERMAKULTURA?

Vypěstujte si BIO - ekologicky šetrné výrobky na zahradách

"Pokud chcete-pomůžeme" - Návod jak přilákat živé pomocníky na Vaši zahradu!

Ekologicky šetrné výrobky v domácnosti

"Babské rady" - Už naše babičky ekologicky čistily domácnost!

Bioinformačním centru ZŠ Zbiroh každou první středu v měsíci od 11.30 - 13.30

knihovna, která obsahuje 35 knih zaměřených na BIO a EKO tematiku

využívání nářadí a ochranných prostředků při péči o biozahradu

proběhnou bio dny: Zahradní slavnost a 3.ročník Ekoshow a "Biojarmark" – spojený s propagací biopotravin a ochutnávkou pokrmů z biopotravin i vypěstovaných bylinek.

vzdělávací seminář a výukový program

Tento projekt byl podpořen díky zapojení do sítě Ekoškol 50 000,- v programu Nadace partnerství Škola pro udržitelný život - Bio do škol.

NADACE PARTNERSTVÍ, ÚDOLNÍ 33, BRNO 602 00

tel. 515 903 115, fax. 515 903 110

www.nadacepartnerstvi.cz

Závěrečná zpráva o projektu

Číslo projektu: 66-SU-118

Název projektu: Bioinformační centrum

Název předkladatele: ZŠ Zbiroh, okres Rokycany, příspěvková organizace

Zpracoval (a):  Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Zpracováno ke dni: 15. 5. 2011

Struktura závěrečné zprávy:

 

Celkové zhodnocení projektu:

-          Čeho bylo dosaženo v rámci projektu

V našem městě vzniklo Bioinformační centrum. Žáci vytvořili 11 druhů informačních letáků, které spolu s letáky získanými od našich partner, rozdávají spoluobčanům v Bioinformačním centru ZŠ Zbiroh každou první středu v měsíci od 11.30 - 13.30 a na akcích školy. Vznikla knihovna, která obsahuje 70  knih zaměřených na BIO a EKO tematiku. Žáci zasadili další rostliny do školní biozahrady. Žáci v našem Bioinformačním centru pomáhají nejen radou, ale i možností vypůjčení publikací z naší nové knihovny a ochutnávku námi vypěstovaných biopotravin.

-          Jak byly naplněny původní představy, případně proč nebyly naplněny v plném rozsahu

Všechny naše představy byly naplněny v plném rozsahu. Dokonce jsme díky do dobré komunikaci s partnery získali spoustu informačních letáků i knih navíc.

-          Co projekt svým uskutečněním umožnil

Projekt svým uskutečněním umožnil navázat úplně nový druh komunikace žáků s občany Zbirohu. Inspiroval nás k možnosti navázání na něj dalším projektem Bioinformační centrum jde občanům naproti a provozovat centrum přímo na školní biozahradě a plánovaných farmářských trzích.

-          Dopad projektu na řešení problémů životního prostředí

Na životní prostředí v obci má realizace projektu jednoznačně pozitivní vliv. Informace o biozahradě a zásadách ekologického zemědělství i udržitelného hospodaření začínají občané uplatňovat ve svých zahrádkách.

-          Dopad projektu na zlepšení výuky

Projekt vytvořil pro žáky přirozené, smysluplné situace, ve kterých rozvíjeli kompetence a plnili průřezová témata.  Při plánování a realizaci projektu žák svým aktivním zainteresovaným postojem zjišťoval a třídil potřebné informace, promýšlel a plánoval způsoby řešení, zapojoval se do diskuze s jinými lidmi, bez ohledu na jejich příslušnost, argumentoval, obhajoval své názory s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí.

Novým přínosem bylo i seznámení se s prací v knihovně.

-          Jak ovlivnil projekt vztahy uvnitř školy, vztah školy s komunitou a veřejností a vztahy v komunitě

Projekt pozitivně ovlivnil vztahy mezi žáky a pedagogy. Žáci opět ocenili, že měli možnost se vyjádřit k plánovanému projektu a hlavně, že se můžou účastnit realizace těchto změn. Navázali jsme úplně nové vztahy s komunitou, širokou veřejností a otevřeli Bioinformační centrum ZŠ Zbiroh i pro ně.

-          Jaké aktivity budou navazovat na ukončený projekt

Na tento ukončený projekt bude navazovat pravidelný provoz bioinformačního centra každou první středu v měsíci (mimo letních prázdnin) a na akcích školy. Rozšířili jsme biozahradu a plánujeme zde pořádání besed a zahradních slavností. Naše Bioinformační centrum ZŠ Zbiroh chceme provozovat i na farmářských trzích, které jsme dostali nabídku pomáhat organizovat.

bio cen plody

bio cen spirala

bio cen ve skole

centrum

Partner - Lesy ČR Partner - TEREZAPartner - SEVERPartner - TOYOTA Fund for EuropePartner - Toyota ČRPartner - Plzeňský krajPartner - Nadace partnerstvíPartner - Lemonade
Partner - EkoškolaPartner - svetovinaPartner - Evropský sociální fondPartner - Evropská uniePartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovyPartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.Logo UčíTelka
obedy pro deti