Zahrada pro všechny

Projekt  „Zahrada pro všechny – všichni pro zahradu“ Ekoškoly ZŠ Zbiroh
 byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život

 Žáci ZŠ Zbiroh ve školním roce 2009-2010 získali mezinárodní titul Ekoškola, ukončili 1.etapu budování školní zahrady a už připravují další etapy.

Hlavním cílem 2. etapy - projektu "Zahrada pro všechny-všichni pro zahradu" je vybudovat a otevřít ve Zbirohu jedinečný naučně-relaxační kout, ve kterém se všichni občané přirozeně seznámí se zásadami udržitelného rozvoje nejen zahrady. 
Žáci mají v této etapě zájem vybavit naučnou část meteostanicí, založit bylinkovou spirálu v biozahradě, vybudovat zvířátkovou stezku – „Žijí tu s námi“,  instalovat naučné tabule 
„Udržitelné hospodaření“ na školní zahradě i v Lesnickém parku Křivoklátsko a vybudovat relaxační část nejen pro sebe, ale i pro širokou veřejnost, kterou již oslovili. Mají radost, že společně se skauty, ochránci přírody a dalšími spoluobčany přiloží ruce k dílu a tím zkvalitní život místní komunity.

Projekt  „Zahrada pro všechny – všichni pro zahradu“  byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život částkou 51 000,-. Program Škola pro udržitelný život je společným programem Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER a generálního partnera TOYOTA.
S budováním zahrady pro všechny pomáhá Sdružení mladých ochránců přírody- oddíl Šneci – bylinková spirála, Skautský oddíl Zbiroh – zvířátková stezka, ZUŠ Zbiroh, MŠ Zbiroh a Mateřské centrum.
Za další financování děkujeme firmě Ing. Jerome Colloredo Mansfeld, LRS Zbiroh,
Sdružení rodičů při ZŠ Zbiroh a žákům.

NADACE PARTNERSTVÍ, ÚDOLNÍ 33, BRNO 602 00

tel. 515 903 115, fax. 515 903 110

www.nadacepartnerstvi.cz

 

Závěrečná zpráva o projektu

 

Číslo projektu: 66-SU-073

Název projektu: Zahrada pro všechny - všichni pro zahradu

Název předkladatele: ZŠ Zbiroh, okres Rokycany, příspěvková organizace

Zpracoval (a): Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Zpracováno ke dni:15. 5. 2011

Struktura závěrečné zprávy:

Celkové zhodnocení projektu:

-          Čeho bylo dosaženo v rámci projektu

Ve Zbirohu vznikl naučně-relaxační kout pro širokou komunitu Zbirohu. Do relaxační části tohoto koutu bylo nainstalováno nové dětské hřiště VITA, 5 houpacích sítí a žáci pomalovali opravený kolotoč. V biozahradě byla vybudovaná a osázená bylinková spiral a proběhlo další sázení rostlin do jedlého lesa, žáci pracovali se zakoupeným nářadím. V naučné části zahrady žáci spolu s ochránci přírody a skauty vybudovali zvířátkovou stezku “Žijí tu s námi” a umístili všechna plánovaná stanoviště pro živočichy. Žáci připravili 3 naučné tabule “Udržitelné hospodaření” i informační stojan “Žijí tu s námi”, vybudovali hřbitov odpadků. Žáci se učí pracovat s nainstalovanou meteostanicí a od září budou informavat o předpovědi počasí občany Zbirohu.

-          Jak byly naplněny původní představy, případně proč nebyly naplněny v plném rozsahu

Všechny naše představy byly naplněny v plném rozsahu. Z finančních důvodů jsme pouze vyměnili původně plánované dětské hřiště za levnější, se kterým jsme spokojeni.

-          Co projekt svým uskutečněním umožnil

Projekt svým uskutečněním umožnil smysluplné využití školní zahrady nejen pro žáky, ale i další občany Zbirohu. Inspiroval nás k navázání na něj dalším projektem Bioinformační centrum.

-          Dopad projektu na řešení problémů životního prostředí

Na životní prostředí v obci má realizace projektu jednoznačně pozitivní vliv. Informace o biozahradě a zásadách udržitelného hospodaření začínají občané uplatňovat ve svých zahrádkách. Vytvořili jsme nejen příjemnou zahradu pro širokou veřejnost,ale i pro živočichy.

-          Dopad projektu na zlepšení výuky

Projekt vytvořil pro žáky přirozené, smysluplné situace, ve kterých rozvíjeli a plnili kompetence a průřezová témata.  Při plánování a realizaci projektu žák svým aktivním zainteresovaným postojem zjišťoval a třídil potřebné informace, promýšlel a plánoval způsoby řešení, zapojoval se do diskuze s jinými lidmi, bez ohledu na jejich příslušnost, argumentoval, obhajoval své názory s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí.

Velkým přínosem jsou nově vzniklá stanoviště na školní zahradě, která obohacují výuku přirodovědných témat.

-          Jak ovlivnil projekt vztahy uvnitř školy, vztah školy s komunitou a veřejností a vztahy v komunitě

Projekt pozitivně ovlivnil vztahy mezi žáky a pedagogy. Žáci ocenili, že měli možnost se vyjádřit k plánovaným změnám na školní zahradě a hlavně, že se můžou účastnit realizace těchto změn. Navázali jsme nové vztahy s komunitou, širokou veřejností a otevřeli školní zahradu i pro ně.

-          Jaké aktivity budou navazovat na ukončený projekt

Na tento ukončený projekt už navázal další projekt Bioinformační centrum. Rozšířili jsme biozahradu a plánujeme zde pořádání besed a zahradních slavností. Na školní zahradě budeme pokračovat v budování dalších přírodovědných stanovišť a tím budeme rozšiřovat podmínky výuky na naší škole. Školní zahrada bude i nadále využívaná spolupracujícími organizacemi a dalšími občany.

- informační tabule jsou umístěny v okolí školy i v lese

zahr pro vs 1

zahr pro vs 3

zahr pro vs 2

zahrada

Partner - Lesy ČR Partner - TEREZAPartner - SEVERPartner - TOYOTA Fund for EuropePartner - Toyota ČRPartner - Plzeňský krajPartner - Nadace partnerstvíPartner - Lemonade
Partner - EkoškolaPartner - svetovinaPartner - Evropský sociální fondPartner - Evropská uniePartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovyPartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.Logo UčíTelka
obedy pro deti