Otevírání studánek 2011

Projekt Otvírání studánek 2011 je dlouhodobá aktivita, která navazuje na Otvírání studánek 2009 a náš loňský úspěšný projekt Otvírání studánek 2010. Ten byl ekologickým Sdružením Tereza vybrán mezi 4 nejlepší ze 48 škol z celé ČR.

Cílem akce je prohloubit spolupráci s oddílem ČSOP Šneci i skautským oddílem „Světlušky“ s celkově pozitivním přínosem pro životní prostředí v obci i pro občany Zbirožska a umožnit žákům smysluplnou praktickou aktivitu, která prohloubí v žácích zodpovědnost za ochranu krajiny.

Všichni žáci naší školy se zúčastní výtvarné soutěže „Otvírání studánek“ s důrazem na podpoření dětské fantazie a uspořádají výstavu.

Zástupci žáků 1. a 2. stupně ve spolupráci s partnery vyčistí studánku a její okolí, zmapují chráněné rostliny a živočichy.

 Inovací akce Otvírání studánek 2011 bude využívání výzkumných metod a výsledků vlastního bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů v místní krajině. Žáci se budou snažit svým vlastním chováním negativním dopadům na životní prostředí předcházet a ovlivňovat pozitivně své okolí. Základní chemický rozbor vody ze studánky bude proveden kompletní sadou na určení kvality vody přímo žáky druhého stupně naší školy. Měření bude probíhat opakovaně a o výsledcích budou žáci informovat spoluobčany, v případě negativních výsledků se žáci obrátí na odborníky.

Za finanční podporu děkujeme MAS Světovina, bez které by tato aktivita (vzhledem k finančnímu omezení školy) nebyla možná.

Partner - Lesy ČR Partner - TEREZAPartner - SEVERPartner - TOYOTA Fund for EuropePartner - Toyota ČRPartner - Plzeňský krajPartner - Nadace partnerstvíPartner - Lemonade
Partner - EkoškolaPartner - svetovinaPartner - Evropský sociální fondPartner - Evropská uniePartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovyPartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.Logo UčíTelka
obedy pro deti