Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnostiProjekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti podporuje a rozvíjí pedagogy ZŠ a SŠ ze všech krajů, zaměřuje se na kolegiální podporu nejen v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností.
Hlavním cílem projektu je vyškolit skupinu pedagogů ZŠ a MŠ, kteří budou v minimálně 8 krajích ČR fungovat jako lektoři a mentoři pro další pedagogy a rozšiřovat konstruktivistické přístupy ve vzdělávání, zejména při rozvoji přírodovědné gramotnosti dětí a žáků a v široce pojaté environmentální oblasti.
Cíle projektu- zasadit nové rostliny starých odrůd pěstovaných našimi předky- vyrobit letáčky o nových rostlinách starých odrůd pěstovaných na školní zahradě a jejich účincích na zdraví člověka- vybavit nově získané prostory Bioinformačního centra dřevěným nábytkem a malými úložnými prostory od společnosti IKEA- informovat naše spoluobčany o nově získaných informacích v…
Arboretum ZŠ Zbiroh Naši školní zahradu se snažíme budovat v duchu trvale udržitelného rozvoje. Veškeré počínání řádně promýšlíme a konzultujeme se zahradní architektkou, která provedla inventarizaci zeleně. Při návrhu našeho arboreta parkového typu vycházíme ze zde již rostoucích dřevin a kapacitních možností našeho pozemku. Rozhodli jsme se doplnit jedlý les o staré osvědčené…
Projekt Otvírání studánek 2011 je dlouhodobá aktivita, která navazuje na Otvírání studánek 2009 a náš loňský úspěšný projekt Otvírání studánek 2010. Ten byl ekologickým Sdružením Tereza vybrán mezi 4 nejlepší ze 48 škol z celé ČR. Cílem akce je prohloubit spolupráci s oddílem ČSOP Šneci i skautským oddílem „Světlušky“ s…
Les ve škole - škola v lese! Dalším naším dlouholetým oblíbeným programem je Les ve škole, díky kterému využíváme výborně připravené metodiky, ale i nabídky projektů. Les ve škole v kostce mezinárodní výukový program o lese, který probíhá v 21 zemích světa samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených…
Partner - Lesy ČR Partner - TEREZAPartner - SEVERPartner - TOYOTA Fund for EuropePartner - Toyota ČRPartner - Plzeňský krajPartner - Nadace partnerstvíPartner - Lemonade
Partner - EkoškolaPartner - svetovinaPartner - Evropský sociální fondPartner - Evropská uniePartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovyPartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.Logo UčíTelka
obedy pro deti