Fair trade

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh se stala 20. školou v České republice a zároveň první školou v Plzeňském kraji s titulem Fairtradová škola. Titul si převzali studenti v čele s paní ředitelkou 17.6.2016.


Škola tak navázala na svou dlouhodobou podporu environmentálních témat (Ekoškola, Světová škola). Řídicí skupinu tvoří právě žáci Ekotýmu, paní ředitelka a paní Tláskalová. Deklaraci podpory fair trade podepsala paní ředitelka Mgr. Květuše Horáková 26. 10. 2015.
V říjnu 2015 na škole proběhly první akce k informování o podpoře fair trade, kdy mj. vytvořili plakáty pro výzdobu školního bufetu a jídelny, ale i do výkladních skříní spřátelených obchodníků ve městě.
Výuka globálního rozvojového vzdělávání na škole probíhá především v rámci propojení s průřezovými tématy, především s interkulturním vzděláváním, environmentální výchovou, výchovou k lidským právům, výchovou k občanství a dalšími oblastmi vzdělávání. Škola je Světovou školou, spolupracuje s Člověkem v tísni. Žáci se s problematikou fair trade seznámili např. v rámci projektového dne prostřednictvím aktivit Spravedlivá cena? a Fair trade naživo. O fair trade se navzájem vyučují i samotní žáci: poté, co se o tomto tématu učili žáci 2. stupně, pak o něm učili žáci 8. třídy žáky na prvním stupni. Fair trade se rovněž ve výuce věnují např. při Dnu Země.
Žákovské práce na téma fair trade zdobí školní bufet, jídelnu. Při třídních schůzkách byli s fair trade seznámeni i rodiče. Fairtradové výrobky byly zařazeny do školního bufetu, kde jsou žákům, pedagogům a návštěvníkům stále k dispizici fairtradové čaje, káva, cukr, banánky a čokoládky. Fairtradová káva, čaj a cukr jsou rovněž k dispozici v ředitelně a při třídních schůzkách jsou Férové kavárny a rovněž se konají 7x ročně Férové kavárny pro rodiče.
Škola se zapojila v květnu 2015 do organizování Férové snídaně NaZemi,. Škola také informovala veřejnost na Ekoshow pro spoluobčany v místním kině. Pořádání Férové snídaně proběhlo i v roce 2016 a do budoucna se stane hlavní akcí, která je školou pořádána.

FT snidane

Partner - Lesy ČR Partner - TEREZAPartner - SEVERPartner - TOYOTA Fund for EuropePartner - Toyota ČRPartner - Plzeňský krajPartner - Nadace partnerstvíPartner - Lemonade
Partner - EkoškolaPartner - svetovinaPartner - Evropský sociální fondPartner - Evropská uniePartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovyPartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.Logo UčíTelka
obedy pro deti