Badatelé

BOV

Badatelsky orientované vyučování neboli BOV je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti žáků a vede žáky k aktivitě.

 

BOV podporuje konstruktivistický, nikoliv jen transmisivní styl výuky. Využívá aktivizující metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou výuku a učení v životních situacích).
BOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu porozumnění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", a ta je základem bádání.
Výsledkem je to, že žáci kladou otázkyformulují hypotézy, plánují postup jejich ověřeníprovádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.
BOV se věnuje program TEREZA v.c. a další informace naleznete na http://badatele.cz/cz

badatele

 

 

 

nejnovější

Poslední soubory

    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.