Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Do tohoto projektuje zapojeno 2034 škol z celé České republiky a naše škola byla opět (stejně jako v loňském šk. roce) zařazena mezi padesát nejaktivnějších škol. Získali
jsme ocenění a bodové ohodnocení.

 Na úkolech programu pracujeme při vyučování,

nejnovější

Poslední soubory

    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.