EVVO, GRV

Poslání programu

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je společný program Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER a Nadace Partnerství . Generálním partnerem programu je Toyota Motor Czech spol. s r.o.

Posláním programu je vzdělávání v oblasti komunitního plánování a zapojení žáků a veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.

Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvoří, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky a konkrétně mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu.

Cílem programu je rozvoj občanské společnosti, podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí.

Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa.

Do tohoto programu se naše škola úspěšně zapojila v březnu 2010. Program finančně podpořil tři naše projekty a koordinátorce EVVO Mgr. Ing. Andree Tláskalové byla dokonce nabídnuta čestná funkce v poradním grémiu tohoto programu. Je to ocenění aktivit v rámci EVVO, které probíhají na naší škole.

Více na www.skolaprozivot.cz

Odkazy na videa Ekoškoly Zbiroh na youtube:

Hymna naší Ekoškoly, text napsaly žákyně Ekotýmu:

https://www.youtube.com/watch?v=jn2mLbPfd4c

Reportáž ze hry Ekoyard, kterou pro žáky naší školy i Ekoškoly Dobřív připravil Ekotým:

https://www.youtube.com/watch?v=Rv7QhE66bIc&nohtml5=False

Začátek budování přírodní výukové školní zahrady Ekoškoly Zbiroh představují žáci Ekotýmu:

https://www.youtube.com/watch?v=xYeiVccMSLU

Ocenění Ekologický oskar

https://www.youtube.com/watch?v=ceGHAZ90Ow4

Les ve škole

https://www.youtube.com/watch?v=OufPJ21a-pI&t=286s

Do lesa s lesníkem

https://www.youtube.com/watch?v=wA8sQtqQKMs

EKOŠKOLA

je komplexní  vzdělávací  program, ve kterém žáci reálně mění prostředí své školy    a jejich okolí, aby se stalo ekologičtější a příjemnější. Program vychází z mezinárodní metodiky Eco-schools a ČR je jednou ze 44 zemí, kde program probíhá.

Žáci:

  • zakládají celoškolní pracovní tým 
  • poznávají a učí se o environmentálních tématech
  • usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení   životního  prostředí  školy a jejího okolí
  • vytvářejí vlastní Ekokodex 
  • analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech 
  • navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit

Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

Mezinárodní program Ekoškola (Eco-Schools) v současnosti spojuje 9 125 460 studentů a 628 005 pedagogů pracujících na 32 156 školách z celého světa. Proto máme velkou radost, že jsme v porovnání s těmito školami obstáli a ZŠ Zbiroh se také (zatím na dva roky) stala jeho součástí.

Slavnostní vyhlášení v roce 2010 probíhalo pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu České republiky jsme obdrželi mezinárodní titul, vlajku a certifikát.

Program Ekoškola v ČR koordinuje Sdružení TEREZA. Více informací získáte na www.terezanet.cz

    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.