Třídní schůzky

Dne 20.4.2017 se od 16:30 hod. konají třídní schůzky.

Kavárna o násilí

Co by měli vědět - rodiče, pedagogové, odborní pracovníci. Aneb - Jde přenést norský systém prevence do Zbiroha?

Tématem Kavárny pro rodiče je představení norského systém prevence násilných jevů, který je založen na komunikaci mezi odborníky, pedagogy a rodiči, protože o násilí se musí především mluvit - tam, kde se o něm mlčí, tam se nic nevyřeší.

Pokračovat ve čtení

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ

S platností od 1. 1. 2017 dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokračovat ve čtení

KAVÁRNA PRO RODIČE

 ŠIKANA VE ŠKOLE

Je to šikana x není to šikana?

Zkusíme pochopit zdánlivě paradoxní chování ostrakizovaných a šikanovaných.

- v úterý 29. listopadu od 16.30 v učebně IV. A

Pokračovat ve čtení

Další články...

    ZŠ Zbiroh na Facebooku