Plán duben 2018

 1. 4. – „Třída plná pohody“ – V. A, B                
  3. 4. – podpora lidí s autismem „Den v modrém“                                   
  3. a 6. 4. – beseda „Plánované rodičovství“ – 9. roč.
  4. 4. – OK FO kat. E, F – Rokycany
  5. 4. – KK OČj – Plzeň
  5. 4. – „Medová snídaně“ – I. Stupeň
  6. 4. – 13:00 – 17:00 hodin zápis do I. tříd
  10. 4. – divadlo Plzeň 8. roč.
  12. 4. – OK BiO – kategorie D - Rokycany
  12. 4. – 3. vyuč. hodinu – divadlo v Aj – 3. – 4. roč.               
  17. 4. – okresní kolo MO (6., 7., 8. roč.)
  17. 4. – BOVÝSEK 1. -3. roč.
  20. 4. – DEN ZEMĚ dle plánu koordinátorky EVVO
  23. 4. – OK BiO – kategorie C - Rokycany               
  ... 4. – školní kolo „Dopravní soutěž“ – odpoledne  
  27. 4. – ČARODĚJNICE – „Odletí nám učitelky? Neodletí.....“ I. stupeň – 4. hodinu v tělocvičně            

Přijímací řízení na SŠ, SOŠ, SOU

 1. a 16. 4. – přijímací zkoušky na čtyřleté obory s maturitou (9. ročník), náhradní termín 10. a 11. 5.
  13. a 17. 4. - přijímací zkoušky na osmileté obory s maturitou (5. ročník), náhradní termín 10. a 11. 5.

Sportovní soutěže:

 1. a 19. 4. – vybíjená okresní kolo (11. 4. od 11:30 hodin - okrskové kolo ve vybíjené Zbiroh)
  25. 4. – malá kopaná 8. -9.
  27. 4. – přespolní běh
nejnovější

Poslední soubory

    ZŠ Zbiroh na Facebooku