Kavárna pro rodiče 10_4

ŠIKANA a PhDr. Michal Kolář
zkušenosti nejen od rodičů za 35 let
úterý 10. dubna v učebně V. A

 

(děti si můžou hrát v V. B) 

PhDr. Michal Kolář, školní psycholog, etoped s bohatými zkušenostmi z působení ve školních a jiných výchovných institucích.

Vedl celonárodní výzkum šikanování, je autorem jednoho z nejúčinnějších programů proti šikaně na světě, napsal několik knih, vedl na vysokých školách odborné semináře, spolupracuje s první americkou nevládní organizací proti šikaně Beyond Bullies a s Mezinárodní a Evropskou observatoří školního násilí. 

Program: 16.30 – 17.00 – otevření, pohoštění,

   17.00 – 19.00 - seminář a diskuse s hostem

   19.00 – 19.30 - konec odborného semináře,              

Opět na vás bude čekat příjemná atmosféra a fair trade pohoštění. Tato akce je pro vás zdarma.

Akci hradí: OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

 Těšíme se na vás J

Kolář 1

nejnovější

Poslední soubory

    ZŠ Zbiroh na Facebooku