Kavárna pro rodiče

Nejsou stejné – jak se vrozené nastavení mozku promítá do učení
Mgr. Šárka Míková
pondělí 23. dubna v učebně V. A

 

(děti si můžou hrát v V. B)

     Děti nejsou stejné. Už od mala u nich hraje významnou roli typ osobnosti, který je dán vrozeným „nastavením mozku“. Toto nastavení se promítá do vnitřní motivace dítěte a významným způsobem ovlivňuje i jeho učení.

     V průběhu kavárny si na příkladech dětí ukážeme, v čem se jednotlivé typy „nastavení mozku“ liší a jak ovlivňují prožívání a chování od nejútlejšího věku. Vyvodíme, co různé typy dětí potřebují, aby se mohly dobře učit, co jim učení komplikuje a co můžeme jako učitelé nebo rodiče dělat, abychom tomuto typu potřeb vycházeli vstříc.

Součástí kavárny bude i představení nové knihy Šárky Mikové: NEJSOU STEJNÉ: Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě

Více na www.teorietypu.cz

Program: 16.30 – 17.00 – otevření, pohoštění,

   17.00 – 19.00 - seminář a diskuse s hostem

   19.00 – 19.30 - konec odborného semináře,            

Opět na vás bude čekat příjemná atmosféra a fair trade pohoštění. Tato akce je pro vás zdarma.

Akci hradí: OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Těšíme se na vás J

 

nejnovější

Poslední soubory

    ZŠ Zbiroh na Facebooku