Navýšení ceny stravného

Od 1. 9. 2019 jsme nuceni zvýšit cenu oběda

 

pro žáky Základní školy J. V. Sládka Zbiroh o 2,- Kč a stravné pro cizí strávníky
o 3,- Kč a to z důvodu velkého nárůstu cen potravin. Rozpětí finančních normativů určuje Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Děkujeme za pochopení.
Ceny pro jednotlivé věkové kategorie jsou stanoveny takto:

Žáci     6 – 10 let     ………………………………..22,- Kč

Žáci   11 – 14 let     ………………………………..25,- Kč

Žáci 15 a více let     ………………………………..27,- Kč

Cizí strávníci …..……………………………………..65,- Kč
Ve Zbirohu dne 31. 5. 2019

Kateřina Štědrá                                                                             

vedoucí školní jídelny                                                          

    ZŠ Zbiroh na Facebooku