Kavárna pro rodiče 29_1

KAVÁRNA PRO RODIČE
 Jak typ dítěte ovlivňuje motivaci k učení
 - v úterý 29. ledna v učebně IV. A

 

(děti si můžou hrát v V. B)

Motivace k učení se v průběhu dětství proměňuje. Malé dítě nikdo nemusí do učení postrkovat, učí se z vlastní potřeby poznávat svět. Většina dětí na 2. stupni ZŠ či střední škole se naopak učí, „jen když se to bude zkoušet“ a někdy ani to ne :-). Kam se poděla motivace učit se nové věci?


Na workshopu s Mgr. Šárkou Mikovou zmapujeme faktory, které hrají roli v motivaci k učení, zejména se pak zaměříme na ty, které vycházejí z vrozených potřeb různých typů dětí a jejich nastavení mozku.

Program: 16.30 – 17.00 – otevření kavárny, pohoštění, prostor

                                               pro seznámení a rozhovor mezi návštěvníky kavárny

     17.00 – 19.00 - zahájení kavárny, představení tématu a lektora,      

                                 následuje workshop a diskuse s hostem

     19.00 – 19.30 - konec odborného workshopu, prostor pro další diskusi            

                               „v kuloárech“

            

Opět na vás bude čekat příjemná atmosféra a fair trade pohoštění i výborné zeleninové lupínky s novou recepturou. Tato akce je pro vás zdarma.

Akce je hrazena z projektu: Podpora kvality vzdělávání – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004667

Těšíme se na vás

    ZŠ Zbiroh na Facebooku