Plán listopad 2018

  

 

1.11. – „Svátek duchů“                                                                                                
6. 11. – 3D kino Plzeň – 7. Ročník                                                                               
7. 11. – po vyučování „EKODISCO“ – Světový den Ekoškol                   
12. – 23. 11. – testování žáků 8. ročníku                                                    
13. 11. – fotografování žáků 1. ročníku (Rokycansko)                             
16. 11. – DOD Gymnázium Rokycany – pouze zájemci o studium           
20. 11. - v 16:30 hod. třídní schůzky SR při ZŠ -
- výuka končí 5. vyučovací hodinou
23. 11. – DOD SŠ Jeřabinova Rokycany – 9. ročník viz rozpis                  
29. 11. – 16:30 hodin „KAVÁRNA pro rodiče“                             
27. 11. - Florbal 8. – 9. roč. dívky                                                   
28. 11. - Florbal 8. – 9. roč. hoši                                                      
29. 11. - Florbal 6. – 7. roč. hoši                                                      
30. 11. - Florbal 6. – 7. roč. dívky                                                   

    ZŠ Zbiroh na Facebooku