Plán červen 2018

PLÁN PRÁCE NA ČERVEN

 

 1. 6. – Den zdraví I. stupeň  – 4 vyučovací hodiny
  12. 6. – orientační běh 8. - 9. roč. po 4. vyuč. hodině
  13. 6. – orientační běh 6. - 7. roč. po 4. vyuč. hodině
  13. 6. – 15:00 hodin zakončení PASTELKY
  19.6.. – v 13:00 hodin závěrečná pedagogická porada
  20. 6. – divadelní představení ZUŠ, od 10 hod – 5. AB, od 11 hod – 6. AB multifunkční kino MěÚ
  20. 6. – PRAHA – SENÁT – převzetí titulu Ekoškola)
  22. 6. – I. + II. stupeň kontrola a výměna učebnic, úklid tříd a šaten, odborných učeben
  25. 6. - Školní akademie – I. st., dopoledne nácvik, od 17:00 hodin vystoupení
  26. 6. – „Ornita“ – I. st. + „Den zdraví“ - I. st. – 4 vyučovací hodiny
  26. 6. – „Den zdraví“ II. st. - 5 vyučovacích hodin
  27. 6. – sportovní den I. + II. Stupeň
  28. 6. – dopolední představení 9. ročníku v kině - od 8 hod. II. st., od 10 hod. I. st.
  18:00 hodin - rozloučení s 9. ročníkem – slavnostní vyřazení
nejnovější

Poslední soubory

    ZŠ Zbiroh na Facebooku