Ceník

Vážení strávníci,

v souvislosti se zvýšením sazby daně z přidané hodnoty dochází od 1.března 2013 k úpravě ceny obědů takto:

žáci 6-10 let ………….. 20,-Kč

žáci 11-14 let ………….23,-Kč

žáci 15 a více let ………25,-Kč

cizí strávníci …………..62,-Kč

vedoucí školní jídelny: Kateřina Štědrá

Ve Zbirohu dne 18.února 2013

nejnovější

Poslední soubory

    ZŠ Zbiroh na Facebooku