ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, okres Rokycany, příspěvková organizace je zapojena do grantového programu Na zelenou, který spravuje Nadace Partnerství. Cílem Na zelenou je zlepšit bezpečnost dětí na cestě do školy a motivovat je k zájmu o veřejné záležitosti. Cíl projektu: V okolí Základní školy J. V. Sládka Zbiroh v minulosti proběhly dvě dílčí akce ke zlepšení dopravní situace…
"Bioinformační centrum jde občanům naproti" Žáci Ekoškoly ZŠ Zbiroh v tomto školním roce úspěšně pracují v projektech podpořených v programu Škola pro udržitelný život "Zahrada pro všechny-všichni pro zahradu" a "Bioinformační centrum". Při zjišťování informací o biopotravinách zjistili, že se překvapivě hodně lidí biopotravinám vyhýbá, protože "zrní nejí". Hlavním cílem…
Anotace:Žáci Ekoškoly ZŠ Zbiroh již třetím rokem úspěšně provozují Bioinformační centrum ZŠ Zbiroh, které vzniklo díky podpoře programu Škola pro udržitelný život. Svým spoluobčanům zatím nabízejí spoustu informací o biozahradách, ekologickém zemědělství a především bylinkách. Díky školní permakulturně založené zahradě, také spoluobčanům nabízejí vypěstované bylinky a vlastnoručně vyrobené marmelády. Hlavním…
Hlavním cílem projektu "Bioinformační centrum" je navázat spolupráci s ekologickými zemědělci a výrobci biopotravin v okolí a otevřít pro širokou veřejnost ve Zbirohu centrum s knihovnou zaměřenou na BIO a EKO problematiku, ve kterém se všichni občané seznámí se zásadami udržitelného rozvoje nejen zahrady. Žáci mají zájem v našem Bioinformačním…
Projekt  „Zahrada pro všechny – všichni pro zahradu“ Ekoškoly ZŠ Zbiroh  byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život  Žáci ZŠ Zbiroh ve školním roce 2009-2010 získali mezinárodní titul Ekoškola, ukončili 1.etapu budování školní zahrady a už připravují další etapy. Hlavním cílem 2. etapy - projektu "Zahrada pro všechny-všichni pro…
nejnovější

Poslední soubory

    ZŠ Zbiroh na Facebooku