ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ EKOŠKOLY 17 - 18   
Základní škola: ZŠ Zbiroh, okres Rokycany, PO Adresa: Muchova 554, Zbiroh 33808 NÁZEV AKCE: Obnova výukových prvků na zahradě ZŠ Zbiroh DEN KONÁNÍ 23. 4. 2014 Jméno koordinátora: Mgr. Ing. Andrea Tláskalová akce - Jak akce na škole probíhala (co se na škole dělo)? - Shodovala se realizace akce s…
 Den činu v rámci kampaně Litter Less Název školy, město ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, p.o. ; Zbiroh Jméno a příjmení koordinátora projektu Andrea Tláskalová 1. Stručný popis kampaně 1.1. Cíl kampaně Cíl 1 Žáci budou informovat spolužáky o nutnosti zamezit plýtvání potravin a omezí plýtvání potravinami ve školní jídelněŽáci…
Ze Sdružení TEREZA, které v České republice zodpovídá za program Ekoškola, jsme dostali nabídku na další projekt zaměřený na život svítidel. Napsali jsme projekt „Nám už se rozsvítilo“, který uspěl a byl finančně podpořen. Díky tomuto projektu ve škole vyměníme 67 klasických žárovek za úsporné, koupíme 3 měřidla spotřeby elektrické energie, která…
To se ale všichni máme, zahradu si užíváme Hlavním cílem projektu je zkvalitnit na naší škole výuku v oblasti environmentálního vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím ekologické školní zahrady. Hlavní novinkou tohoto projektu je využít zkušenosti zahradního architekta a stanovit koncepci rozvoje naší velké školní zahrady a tím profesionálně zastřešit jedinečný naučně-relaxační kout…
Ekotým uspěl s dalším projektem "Voda centrem aktivit" Žáci naší Ekoškoly ve Zbiroze se již třetí rok cíleně snaží podle zásad trvale udržitelného rozvoje zlepšit prostředí naší školy i jejího okolí. V prvních dvou letech se zaměřili na odpady a prostředí školy, nyní si přibrali téma voda a její úspory. Na naší škole máme…
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Do tohoto projektuje zapojeno 2034 škol z celé České republiky a naše škola byla opět…
nejnovější

Poslední soubory

    ZŠ Zbiroh na Facebooku