2015 - 2016Ekotým ZŠ J. V. Sládka Zbiroh úspěšně pilotuje společný projekt TEREZA, v.c. a Glopolis.Nejprve žáci museli provést analýzu a sestavit konkrétní plán činností, který poúže splnit jejich cíl, který si stanovili:
stránka ve výstavbě
Základní škola: ZŠ Zbiroh, okres Rokycany, PO Adresa: Muchova 554, Zbiroh 33808 NÁZEV AKCE: Obnova výukových prvků na zahradě ZŠ Zbiroh DEN KONÁNÍ 23. 4. 2014 Jméno koordinátora: Mgr. Ing. Andrea Tláskalová akce - Jak akce na škole probíhala (co se na škole dělo)? - Shodovala se realizace akce s…
Den činu – Litter Lessčervna při Mezinárodním dni životního prostředí proběhl náš Den činu. Žáci umístili do obchodů cedulky s naším logem „Kupujme Česko“ a zákazníkům rozdávali bavlněné fairtradové tašky s logem. Bavlněné tašky jsou vhodnou náhradou za jednorázové tašky z plastu a tím přispívají ke snížení odpadu.Kampaň Litter Less "Když méně znamená více,…
Ze Sdružení TEREZA, které v České republice zodpovídá za program Ekoškola, jsme dostali nabídku na další projekt zaměřený na život svítidel. Napsali jsme projekt „Nám už se rozsvítilo“, který uspěl a byl finančně podpořen. Díky tomuto projektu ve škole vyměníme 67 klasických žárovek za úsporné, koupíme 3 měřidla spotřeby elektrické energie, která…
To se ale všichni máme, zahradu si užíváme Hlavním cílem projektu je zkvalitnit na naší škole výuku v oblasti environmentálního vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím ekologické školní zahrady. Hlavní novinkou tohoto projektu je využít zkušenosti zahradního architekta a stanovit koncepci rozvoje naší velké školní zahrady a tím profesionálně zastřešit jedinečný naučně-relaxační kout…
Ekotým uspěl s dalším projektem "Voda centrem aktivit" Žáci naší Ekoškoly ve Zbiroze se již třetí rok cíleně snaží podle zásad trvale udržitelného rozvoje zlepšit prostředí naší školy i jejího okolí. V prvních dvou letech se zaměřili na odpady a prostředí školy, nyní si přibrali téma voda a její úspory. Na naší škole máme…
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Do tohoto projektuje zapojeno 2034 škol z celé České republiky a naše škola byla opět…
nejnovější

Poslední soubory